SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: spnr14@post.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Utworzenie punktu dydaktycznego

Dodano: 29 września 2019 08:27

„Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Cztery Pory Roku” przy Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach”

całkowity Koszt zadania 54.200,00zł

środki własne 9.960,00zł

dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w łodzi w kwocie 44.240,00zł

zadanie dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w łodzi

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Punkt dydaktyczny zaplanowany został w ten sposób, aby umożliwić prowadzenie w nim różnorodnych zajęć, zarówno aktywizujących ruchowo, jak i koncepcyjnie. W centralnej części zamontowano cztery wiaty, wyposażone w stoły i ławki. Pozwalają one prowadzić zajęcia dydaktyczne z różnych przedmiotów. Pozostała część terenu została obsadzona wybranymi roślinami oraz zaopatrzona w pomoce dydaktyczne na stałe przytwierdzonymi do podłoża (stacja meteorologiczna, karmnik dla ptaków, zegar słoneczny, domek dla owadów, budki lęgowe). Ta część punktu dydaktycznego została przeznaczona zarówno do celów dydaktycznych (zajęcia z przyrody, biologii, geografii), jak i ruchowych, czytelniczych itp. W części niezadaszonej utworzono rabaty tematyczne, takie jak: rabata sensoryczna z ziołami i trawami (badanie oddziaływań roślin na zmysł węchu, wzroku, dotyku), rabata z roślinami wabiącymi owady i rabata z roślinami miododajnymi. Obok rabaty sensorycznej urządzona została ścieżka sensoryczna z materiałami o różnej fakturze i wielkości (kamyki, szyszki, piasek, kasztany), która pozwala poznawać przyrodę za pomocą zmysłu dotyku. W trakcie zajęć dydaktycznych wykorzystywane są także ruchome pomoce dydaktyczne, które przechowywane są w pracowni przyrodniczej Zielone Oko.

Rośliny w punkcie dydaktycznym „Cztery Pory Roku” zostały nasadzone przez dzieci i nauczycieli biologii i geografii w czasie zajęć dydaktycznych i kółka przyrodniczego. Prace pielęgnacyjne są prowadzone pod opieką wyżej wymienionych nauczycieli w ramach kółka przyrodniczego i biologicznego oraz zajęć ekologicznych w każdym oddziale w czasie zajęć z przyrody i biologii.

Rodzaj efektu rzeczowego (1)

Jednostka (1)

Planowana ilość (1)

Zrealizowana ilość

Tablice informacyjne

Szt.

1

1

Tablice dydaktyczne

Szt.

4

4

Plansze

Szt.

7

15

Tabliczki do oznaczania roślin

Szt.

100

120

Gry/instalacje dydaktyczne/ścieżki sensoryczne

Szt.

2

2

Domki dla owadów

Szt.

1

2

Zegar słoneczny

Szt.

1

1

Stacja meteorologiczna z wyposażeniem

Sz.

1

1

Budki dla ptaków

Szt.

5

5

Karmniki/poidełka dla ptaków

Szt.

1

1

Wiaty/zadaszenia ze stołami i ławkami

Szt.

4

4

Kosze na odpady

Szt.

1

1

Ziemia

m3

40

40

Sprzęt ogrodniczy, tj. konewki, grabie i szpadle itp.

Szt.

41

54

Pufa SAKO

Szt.

30

30

Pufa mega SAKO

Szt.

1

1

Stelaż do tablic dydaktycznych dwustronny

Szt.

2

2

Drzewa

Szt.

3

3

Krzewy

Szt.

44

44

Byliny

Szt.

248

248

Trawy

Szt.

40

40

Nasiona warzyw i ziół

Szt.

40

40

Cebule

Szt.

75

75

Teczka wiedzy „Chronione”

Szt.

1

1

Termometr demonstracyjny 60 cm

Szt.

5

5

Model – budowa kwiatu

Szt.

4

4

Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej

Szt.

4

4

Pudełka z lupą i miarką do obserwacji owadów – zestaw 6szt.

Szt.

5

5

Przenośna powiększarka do obserwacji owadów i roślin

Szt.

8

8

Pojemnik siatkowy do owadów

Szt.

4

4

Lupa

Szt.

30

30

Atlasy do oznaczania drzew i krzewów

Szt.

12

12

Atlasy do oznaczania roślin zielnych

Szt.

12

12

Kompasy

Szt.

30

30

Walizka ekobadacza – do badania gleby i wody

Szt.

4

4

Lornetki

Szt.

8

8

Pakiet edukacyjny „Liście drzew”

Szt.

2

2

Pakiet edukacyjny „Ptaki”

Szt.

2

2