SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: spnr14@post.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Obiady

Dodano: 12 marca 2020 08:32

W związku z przerwą w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych w dniach 16.03 -25.03. 2020r stołówka szkolna także nie będzie funkcjonowała, obiady nie będą wydawane. Nie ma konieczności zgłaszania przez rodziców i opiekunów nieobecności dziecka na obiadach w tych dniach, gdyż nieobecności te zostaną automatycznie odliczone w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Bardzo prosimy , aby wpłaty za obiady w miesiącu marcu były dokonywane tylko w formie elektronicznej. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc wpłata zostaje dokonana.

Nr konta na jaki nalezy dokonac wpłaty: 11 1560 0013 2123 7527 2000 0004