SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

19 dni przeciw przemocy

Dodano: 19 listopada 2021 13:37

Nasza Szkoła Podstawowa nr 14 w Pabianicach brała udział w międzynarodowej kampanii 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Uczniowie pracowali ze swoimi wychowawcami nad zadaniami, treściami, których celem jest nie tylko uwrażliwienie na kwestię przemocy, ale również wyposażenie dzieci w narzędzia na radzenie sobie w takich sytuacjach. Zgłębić treści pomogły nam zajęcia profilaktyczne z p. Pawłem Zyskiem że Straży Miejskiej i p. Agnieszka Jachimek z Policji. W działania bardzo zaangażowała się nasze najmłodsze dzieci z klas I-III. Był happening na korytarzach szkoły przeciw przemocy. Plakaty powstały przy współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 

Razem możemy więcej!