SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: spnr14@post.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Zajęcia

Rodzaje zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej

 

  • zajęcia dydaktyczne: rozmowa, pogadanki , swobodne wypowiedzi, czytanie i słuchanie, redagowanie życzeń, oglądanie ilustracji, spotkanie z ciekawymi ludźmi, rozmowy kierowane, konkursy, próby pisania wierszy  i opowiadań, oglądanie albumów, tworzenie regulaminów, symbole narodowe, ważne wydarzenia historyczne itp.

 

  • zajęcia manualne: malowanie, rysowanie, wydzieranie z papieru, lepienie z plasteliny, prace techniczne, prace porządkowe (naprawa i przegląd gier) itp.

 

  • zajęcia ruchowe: (gry i zabawy świetlicowe) boisko sportowe,  odgadywanie scenek, spacer po okolicy, zabawy sportowe w sali zabaw, zabawy konstrukcyjno – manualne różnymi klockami, układanie puzzli, zabawy towarzyskie w kole, gry zespołowe itp. 

 

  • zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem, nauka piosenek, tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawa przy muzyce.