SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

Rekrutacja

Dodano: 31 stycznia 2024 11:00

Link do rekrutacji do klasy pierwszej – działa w dniach 01.02.24- 29.02.2024

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

Zapraszamy do Czternastkifilm

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024-2025

Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium 2

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterium 3

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterium 4

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

 

ZARZĄDZENIE NR 464/2023/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice

UCHWAŁA NR XXIX/312/21 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH  z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice

 

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr. 14