SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

O Świetlicy

Świetlica w naszej szkole czynna jest w godz. 7:00 – 17:00

Zajmuje dwa duże pomieszczenie na dole przy szatniach uczniów. Zajęcia świetlicowe odbywają się też w innych miejscach na terenie szkoły min.: na małej sali gimnastycznej, na szkolnym boisku. W przypadku zmiany miejsca pobytu grupy świetlicowej, informacje można uzyskać na drzwiach świetlicy.

Wyposażenie sal przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Posiadamy stoliki,  przy których uczniowie odrabiają prace domowe, wykonują prace plastyczne oraz grają w gry planszowe. Myśląc o zabawie,  dzieci mają do dyspozycji salę zabaw wyposażoną w różnego rodzaju klocki, czy duże miękkie pufy w kształcie figur geometrycznych. Świetlica wyposażona jest w  sprzęt RTV oraz tablicę multimedialną. Posiadamy też tablice do eksponowania prac plastycznych wykonanych przez uczniów.
   

Kilka słów o Świetlicy

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo- wychowawczą. Pod tym kątem dobierane są specyficzne formy i metody pracy. Szczególną popularnością wśród dzieci cieszą się konkursy o różnej tematyce i zajęcia plastyczne.
Świetlica pracuje wg rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, a dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci-rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i w świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.
 Codziennie przed przerwą obiadową dzieci słuchają czytanych książek przez nauczyciela lub chętne dzieci.
Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
W świetlicy odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce.

Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.

 

 

Zapisz dziecko do świetlicy

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy:

  1. Wydrukować z naszej strony kartę zgłoszeniową lub poprosić o nią wychowawcę świetlicy.
  2. Wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
  3. Złożyć ją w terminie od 01-04 br. do 30.04 br.

 

Opieką otaczamy uczniów Rodziców czynnych zawodowo z klas 1 – 3,
W uzasadnionych przypadkach przyjmowane są również uczniowie z klas starszych.