SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: spnr14@post.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE

Dodano: 17 marca 2020 13:06

Pisemne oświadczenie woli przyjęcia do szkoły należy

złożyć w formie elektronicznej w postaci skanu bądź zdjęcia dokumentu wysłanego na podany adres mailowy: spnr14@post.pl

Dopuszcza się wiadomość sms wysłaną z numeru telefonu wskazanego we wniosku. Oryginał oświadczenia należy wysłać listownie lub dostarczyć osobiście po ustaniu zagrożenia epidemicznego.