SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Dokumenty szkoły

 

Statut

Uchwała w sprawie zmian w statucie szkoły (VIII/2020)

Uchwała o zmianie statutu (XII/2018)

Uchwała o zmianie statutu (VIII/2019)

Program wychowawczo-profilaktyczny

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw programów naucznia

Regulamin wycieczki

Regulamin wypożyczania sprzętu dla nauczycieli

Regulamin wypożyczania sprzętu dla uczniów

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

 

Ceremoniał szkolny

Procedura dz. innowacyjnej

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zasady  pracy  wychowawcy

Wzór zwolnienia ze szkoly

Zasady współpracy z rodzicami uczniów

Dyżury nauczycieli klas 1-3 rok szk. 2019/20

Wymagania edukacyjne

Klasy 1-3 

1. Edukacja wczesnoszkolna (.pdf)

Edukacja wczesnoszkolna (.doc)

2. Edukacja wczesnoszkolna – j.ang (.pdf)

Edukacja wczesnoszkolna – j.ang (.doc)

3. Religia w klasach 1-3 (.pdf)

Religia w klasach 1-3 (.doc)

Klasy 4-8

 

1. Chemia (.pdf)

Chemia (.doc)

2. Fizyka (.pdf)

Fizyka (.doc)

3. Geografia (.pdf)

Geografia (.doc)

4. Historia (.pdf)

Historia (.doc)

5. Informatyka (.pdf)

Informatyka (.doc)

6. Język polski (.pdf)

Język polski (.doc)

7. Język angielski (.pdf)

Język angielski (.doc)

8. Język niemiecki (.pdf)

Język niemiecki (.doc)

9. WOS (.pdf)

WOS (.doc)

10. Matematyka (.pdf)

Matematyka (.doc)

11. Muzyka (.pdf)

Muzyka (.doc)

12. Plastyka (.pdf)

Plastyka (.doc)

13. Przyroda i biologia (.pdf)

Przyroda i biologia (.doc)

14. Religia (.pdf)

Religia (.doc)

15. Wychowanie fizyczne (.pdf)

Wychowanie fizyczne (.doc)

16. Technika (.pdf)

Technika (.doc)