SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

Dokumenty szkoły

 

Statut

Program wychowawczo-profilaktyczny SP 14

Kalendarz roku szkolnego 2023-24

Zestaw podręczników 2023-24

Zestaw programów 2023-24

Regulamin wycieczki

Regulamin wypożyczania sprzętu dla nauczycieli

Regulamin wypożyczania sprzętu dla uczniów

Regulamin zdalnego naucznia

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariusza

Regulamin wycieczki rowerowej 

Regulamin przejazdu pociągiem

 

Ceremoniał szkolny

Procedura dz. innowacyjnej

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zasady  pracy  wychowawcy

Wzór zwolnienia z zajęć

Zasady współpracy z rodzicami uczniów

Wymagania edukacyjne

Klasy 1-3 

1. Edukacja wczesnoszkolna (.pdf)

2. Edukacja wczesnoszkolna – j.ang (.pdf)

3. Religia w klasach 1-3 (.pdf)

Klasy 4-8

 

1. Chemia (.pdf)

2. Fizyka (.pdf)

3. Geografia (.pdf)

4. Historia (.pdf)

5. Informatyka (.pdf)

6. Język polski (.pdf)

7. Język angielski (.pdf)

8. Język niemiecki (.pdf)

9. WOS i EDB (.pdf)

10. Matematyka (.pdf)

11. Muzyka (.pdf)

12. Plastyka (.pdf)

13. Przyroda i biologia (.pdf)

14. Religia (.pdf)

15. Wychowanie fizyczne (.pdf)

16. Technika (.pdf)