SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Kategoria: Zajęcia na świetlicy

Czytelnicza Sztafeta

13 listopada nasza szkoła dołączyła do Czytelniczej Sztafety Szkół – akcji organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W świetlicy, pod opieką p. Iwony Krukowskiej i Jolanty Szymańskiej, uczniowie zapoznali się......Zajęcia w "Ekopracowni pod chmurką"

Dnia 13.06.2019 dzieci ze świetlicy szkolnej uczestniczyły w zajęciach w nowej ekopracowni "pod chmurką". Tematem zajęć była letnia przygoda. Dzieci obejrzały stację meteorologiczną i jej wyposażenie, poznały nazwy roślin znajdujących się w......slide

Zajęcia

Rodzaje zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej   zajęcia dydaktyczne: rozmowa, pogadanki , swobodne wypowiedzi, czytanie i słuchanie, redagowanie życzeń, oglądanie ilustracji, spotkanie z ciekawymi ludźmi, rozmowy kierowane, konkursy, próby pisania wierszy  i......