SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

O nas

Szanowni Rodzice,


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi Pracownikami szkoły. Naszym celem jest przede wszystkim praca dla dobra naszych dzieci.


Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one między innymi na:

-wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły-

-wycieczki szkolne-

-imprezy szkolne-

-nagrody-

-stypendia-

-poprawę bazy materialnej szkoły-

-inne wydatki na rzecz uczniów-

-inne wydatki związane ze szkołą-

 

Każdy rodzic, który chciałby zgłosić jakiś pomysł, wyrazić opinię albo potrzebuje pomocy lub doradztwa może zgłosić się do przedstawiciela Rady Rodziców w swojej klasie.

Rada Rodziców istnieje po to aby pomagać i dbać o uczniów naszej szkoły dlatego zachęcamy do kontaktu abyśmy mogli zrobić jak najwięcej dla dobra naszych dzieci.