SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

Strefa rodzica

Rodzice w ważnych i pilnych sprawach mogą kontaktować się

z dyrekcją szkoły umawiając termin spotkania za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

 

Ważne linki

Regulamin Rady Rodziców