SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

Konto Rady Rodziców

Wpłaty składek na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać przelewem:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14
ul. Ostatnia 15a
95-200 Pabianice

 

Nr konta:

PKO Bank Polski

11 1020 3437 0000 1102 0199 4029

 

Prosimy w przelewie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.