SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

Miejski konkurs plastyczny "Zimowy pejzaż"

Dodano: 17 lutego 2023 22:06

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7-10 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym przez wychowawców świetlicy szkolnej.

Tematem konkursu jest zimowy pejzaż.

Forma pracy jest dowolna- płaska, ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Termin oddawania prac na konkurs mija 03 marca.

Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie:

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„Zimowy pejzaż”

 

 

Organizator:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach.

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:

p. Jolanta Szymańska – kierownik świetlicy

p. Karolina Skoneczna – wychowawca świetlicy

p. Kinga Kacprzak- wychowawca świetlicy

 

Cele konkursu:

1. Prezentacja zdolności plastycznych podopiecznych świetlic.

2. Rozwijanie zdolności plastycznych, wrażliwości estetycznej, wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III- podopiecznych świetlic.

2. Format pracy A-4.

3. Technika wykonania pracy- dowolna płaska.

4. Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie.

5. każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

6. Każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 20 prac.

7. Każda prac powinna być opisana w następujący sposób:

– imię i nazwisko autora pracy

– klasa i szkoła

– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna konkursu.

8. Wraz z pracą uczestnicy składają oświadczenie ( załącznik), którego złożenie jest warunkiem udziału  w konkursie.

 

Kryteria oceny prac:

Organizator powoła jury, które  oceni prace i wyłoni laureatów.

 

Termin składania prac:

Prace wraz z  oświadczeniem należy złożyć w świetlicy Szkoły  Podstawowej nr 14 w Pabianicach ul. Ostatnia 15a do dnia 3.03.2023. Godziny pracy świetlicy 7.00-17.00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6.03. 2022 w świetlicy SP 14.

Szkoły biorące udział o wynikach konkursu oraz sposobie odebrania dyplomów i nagród zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Uwagi końcowe:

1. Prace stają się własnością organizatora konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac na stronie internetowej szkoły.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

                                                                                                 ZAPRASZAMY