SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

Kampania 19 dni

Dodano: 10 listopada 2023 10:45

Nasza szkoła już czwarty raz bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

 

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. To kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. W dniu 9 listopada w szkole było pomarańczowo. Większość społeczności szkolnej tego dnia była w strojach z elementem koloru kampanii i tym samym wyrazili swoje zainteresowanie tematem przemocy wobec dzieci i młodzieży.