SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: spnr14@post.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach oraz procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego.

Dodano: 27 sierpnia 2020 10:15

proc. pracy. sp 14  – doc

proc. pracy. sp 14 – pdf